Tuyển Dụng Nhân Sự

Công ty máy chiếu VNPC tuyển dụng nhân sự: nhân viên giao hàng và lắp đặt máy chiếu, nhân viên kinh doanh máy chiếu, nhân viên kỹ thuật sửa chữa máy chiếu