Cho thuê micro

Cho thuê Micro Thu Âm cho điện thoại Smartphone tại TPHCM

Cho thuê Micro Thu Âm cho điện thoại Smartphone tại TPHCM

Cho thuê Micro Thu Âm cho điện thoại Smartphone tại TPHCM. VNPC cho thuê bộ Micro ghi âm dùng cho phỏng vấn, quay phim với 2 micro Wireless và 1 bộ nhận. Hiện nay, nhu cầu thuê Micro Thu Âm không dây nhỏ gọn & bộ thu phát băng tần UHF là rất phổ biến…

Xem thêm

Cho Thuê Micro Đeo Tai & Cho Thuê Micro Cài Áo Tại TpHCM

Cho Thuê Micro Đeo Tai & Cho Thuê Micro Cài Áo Tại TpHCM. Cho thuê bộ Micro đeo tai chuyên nghiệp phục vụ hội nghị, văn nghệ, tổ chức cuộc họp, thuyết trình. Hiện nay, nhu cầu sử dụng Micro đeo tai có dây nhỏ gọn & bộ thu phát băng tần UHF là rất…

Xem thêm