Lắp đặt máy chiếu

Dịch vụ lắp đặt máy chiếu và lắp đặt màn chiếu tại TpHCM, Hà Nội. Lắp đặt máy chiếu bóng đá K+, lắp phòng phim gia đình, lắp máy chiếu dạy học, phòng họp.